Kurs języka HTML

Poradnik webmastera


Aktualizacja: 30 lipca 1997

Uwaga: Kurs został przygotowany specjalnie na potrzeby programu
Pajaczek - teraz!
Kurs ten ma status freeware - możesz go przekazywać innym, wstawić go na swoją stronę (z zaznaczeniem autorstwa) itd.

Kurs nie ma charakteru public domain - nie możesz dokonywać w nim zmian; za treść odpowiada wyłącznie autor kursu.

© Paweł Wimmer
Wydawnictwo Lupus
Warszawa 1996-1997