Autorem strony jest Aktualizacja Powrót do pomocy programu
Paweł Wimmer
[e-poczta] pawel.wimmer@lupus.waw.pl
[klepsydra] 15-VI-1997 [Pajaczek 2.0] Pajaczek 2.0
[zielona kropka][zielona kropka][zielona kropka]

Znaczniki fizyczne i logiczne czcionki

Uwaga: Jeśli przykład nie odzwierciedla oznakowania, oznacza to, że przeglądarka nie akceptuje danego znacznikaNiniejszy rozdział nie wymaga specjalnych objaśnień. Używając danego atrybutu, należy po prostu objąć parą znaczników fragment tekstu. Część poświęcona znacznikom logicznym obejmuje jedynie kilka przykładów spośród wielu stosowanych możliwości.

Znaczniki fizyczne - atrybuty

Znaczniki fizyczne działają w podobny sposób jak atrybuty czcionek w edytorze tekstów.


[hand]Czcionka pogrubiona

<B> </B>

Przykład:

To jest czcionka pogrubiona (bold)


[hand]Czcionka pochylona

<I> </I>

Przykład:

To jest czcionka pochylona (italic)


[hand]Czcionka migająca

<BLINK> </BLINK>

Przykład:

To jest czcionka migająca (blink) - jest to rozszerzenie Netscape'a, nie znajdujące się w specyfikacji HTML 3.2.


[hand]Czcionka podkreślona

<U> </U>

Przykład:

To jest czcionka podkreślona (underline)


[hand]Czcionka o stałej szerokości znaku

<TT> </TT>

Przykład:

To jest czcionka monotypiczna, o stałej szerokości znaku (fixed width = teletype)


[hand]Czcionka przekreślona

<STRIKE> </STRIKE>

Przykład:

Czcionka przekreślona


[hand]Superskrypt (indeks górny)

<SUP> </SUP>

Przykład:

Czcionka z superskryptem


[hand]Subskrypt (indeks dolny)

<SUB> </SUB>

Przykład:

Czcionka z subskryptem


[hand]Duża czcionka (+1 punkt)

<BIG> </BIG>

Przykład:

Duża czcionka


[hand]Mała czcionka (-1 punkt)

<SMALL> </SMALL>

Przykład:

Mała czcionka


Znaczniki logiczne - style

Znaczniki logiczne odnoszą się do konkretnych zastosowań, ale efekt ich działania jest analogiczny jak w przypadku znaczników fizycznych. Czcionka pogrubiona, pochylona lub monotypiczna są domyślnie przypisane do wybranego stylu


[hand]Cytat

<CITE> </CITE>

Przykład:

To jest cytat (citation)


[hand]Czcionka mocno wyróżniona

<STRONG> </STRONG>

Przykład:

To jest czcionka mocno wyróżniona (strong)


[hand]Czcionka wyróżniona (emfaza)

<EM> </EM>

Przykład:

To jest czcionka wyróżniona (emphasis)


[hand]Kod (tekst programu)

<CODE> </CODE>

Przykład:

To jest kod (code)


[hand]Czcionka wprowadzana z klawiatury

<KBD> </KBD>

Przykład:

Czcionka z klawiatury


[hand]Przykład

<SAMP> </SAMP>

Przykład:

Przykład (sample)


[hand]Zmienna (słowo kluczowe języka)

<VAR> </VAR>

Przykład:

Zmienna (variable)


[hand]Kolory czcionki

Dowolnemu fragmentowi tekstu można nadać kolor, obejmując go znacznikami koloru. Poniżej przedstawiamy listę 16 podstawowych barw stosowanych w dokumentach internetowych - są one widoczne w przeglądarkach Netscape Navigator i Microsoft Internet Explorer. Naturalnie możemy w dowolny sposób kombinować barwy z atrybutami i stylami.

Składnia: <FONT COLOR="nazwa_koloru"> </FONT>

tekst próbny - black

tekst próbny - olive

tekst próbny - teal

tekst próbny - red

tekst próbny - blue

tekst próbny - maroon

tekst próbny - navy

tekst próbny - gray

tekst próbny - lime

tekst próbny - fuchsia

tekst próbny - white

tekst próbny - green

tekst próbny - purple

tekst próbny - silver(Tutaj jest kolor silver, ale nie widać go ze względu na kolor tła)

tekst próbny - yellow

tekst próbny - aqua


[hand]Wielkość czcionki

Czcionka może mieć wielkość zależną od osoby redagującej dokument HTML. Wystarczy objąć fragment tekstu parą znaczników <FONT SIZE="xx"> </FONT>. Na przykład:

To jest tekst normalny

To jest tekst nieco większy.

To jest tekst nieco mniejszy.

I znów tekst normalny.

A teraz całkiem już spory.

I całkiem malutki.

Czcionka normalna ma przypisaną wartość 3 (nie mylić ze stopniem pisma). Pozostałe wartości są zawarte w przedziale od 1 do 7.

Gdy redagujemy tekst, możemy w dowolnej chwili zmienić wielkość czcionki, przypisując jej wartość bezwzględną z przedziału 1-7, posługując się podanym wyżej parametrem. Możemy jednak także użyć innego parametru, który zwiększa lub zmniejsza wielkość czcionki o zadaną wartość.

<FONT SIZE="+x"> </FONT>

Na przykład:

To jest tekst normalny, który teraz powiększamy o 1, a następnie zmniejszamy o 1, po czym powracamy do standardowej wielkości.


[hand]Czcionka bazowa

Czcionka ma domyślną wielkość 3, ale w dowolnym momencie możemy ją zmienić za pomocą polecenia:

<BASEFONT SIZE="x">

Oznacza ono, że od momentu czcionka podstawowa będzie miała wielkość x, a wszystkie zmiany będą się odnosiły do tej wielkości. Gdy x=5, <BIG> wprowadzi czcionkę o wielkości 6, <SMALL> - o wielkości 4, <FONT SIZE=-3> zmniejszy czcionkę do 2 punktów itd.

Uwaga: polecenie BASEFONT nie jest legalną opcją HTML 3.2.


[hand]Zmiana kroju czcionki

Jeszcze jedną możliwość urozmaicenia dokumentu (nie mieszczącą się jednak w zakresie HTML 3.2) daje polecenie <FONT FACE="nazwa_kroju"> </FONT>. Pozwala ono zmienić krój czcionki dla danego dokumentu. Na przykład:

To jest tekst, który zapewne widzisz jako Arial. A teraz zmieniamy go na moment na Times, przechodzimy do kroju courier, aby powrócić do Arial.

Możemy nawet podać listę krojów, oddzielonych przecinkami, dzięki czemu w przeglądarce odbiorcy zostanie zastosowany jeden z nich (na dobrą sprawę nie wiemy, jakimi dysponuje, więc należy być ostrożnym). Szczególnie warto polecać w takich sytuacjach stosowanie ciągu w rodzaju <FONT FACE="Arial CE,Arial>, gdyż zabezpieczymy się w ten sposób przed ryzykiem niepoprawnego wyświetlania polskich znaków w Windows 3.1. Tak są skonstruowane strony tego kursu.

Uwaga: polecenie FONT FACE nie jest legalną opcją HTML 3.2.

Jak widzisz, możesz dość swobodnie manipulować krojami, stylam, barwami i i atrybutami czcionek, co daje duże pole manewru w urozmaicaniu strony WWW.Źródła:
  1. Włodzimierz Macewicz "Język składu dokumentu hipertekstowego", Wydawnictwo Mikom, Warszawa 1996
  2. Stephen Le Hunte "HTML Reference Library", plik Helpu dla Windows 3.1 i 95
  3. Ian Graham "HTML Sourcebook. A Complete Guide to HTML 3.0", New York 1996
  4. Hot Dog Professional, plik Helpu
  5. Rafał Wiosna "Każdy chce mieć własną stronę", cykl publikacji w numerach 26/95, 3/96 dwutygodnika PCkurier