Autorem strony jest Aktualizacja Powrót do pomocy programu
Paweł Wimmer
[e-poczta] pawel.wimmer@lupus.waw.pl
[klepsydra] 15-VI-1997 [Pajaczek 2.0] Pajaczek 2.0
[zielona kropka][zielona kropka][zielona kropka]

Pływające ramki

Uwaga: Jeśli przykład nie odzwierciedla oznakowania, oznacza to, że przeglądarka nie akceptuje danego znacznika


Dziełem Microsoftu są pływające ramki. Jest to dobry pomysł, znakomicie uelastyczniający konstruowanie stron. Na razie pływające ramki są obsługiwane przez Internet Explorera 3 i nie wiadomo, czy znajdą się w następnej wersji języka HTML.

Ramki znane są na razie w swojej klasycznej postaci, pozwalającej dzielić ekran przeglądarki na odrębne okna. Pływająca ramka jest prostsza w konstrukcji, gdyż ogranicza się w zasadzie do jednego polecenia:

<IFRAME WIDTH=ileśtampunktów HEIGHT=ileśtampunktów SRC="jakiśtamdokument">Twoja przeglądarka nie akceptuje pływających ramek!</IFRAME>

Przykład:

Tutaj akurat ramka ma 450x250 punktów i został do niej automatycznie wczytany dokument car1.html.

Oczywiście, gdyby dokument był nieco dłuższy, pojawiłby się suwak.

Gdybyśmy z kolei chcieli się pozbyć obramowania ramki, moglibyśmy podać definicję:

<IFRAME WIDTH=300 HEIGHT=200 FRAMEBORDER=0 SRC="ie3font.htm"></IFRAME>
Proszę zwrócić uwagę na parametr FRAMEBORDER.

Jeśli podamy w definicji parametr SCROLLING=NO, ramka zostanie pozbawiona suwaka.

No i nie dowiemy, się, gdyż dokumentu w ramce nie da się przewinąć.

Pływająca ramka może być oddzielona od sąsiadujących z nią elementów o podaną liczbę pikseli, w pionie lub/i w poziomie.

VSPACE=x dotyczy odstępu pionowego, natomiast HSPACE=y - poziomego.

Ta ramka jest odzielona o 50 pikseli w pionie od tekstu nad i pod nią.

Pływającą ramkę można ustawić po prawej stronie, używając polecenia ALIGN=RIGHT.

To były zabawy, a na zakończenie pokażemy jeszcze całkiem praktyczne zastosowanie pływających ramek, wykorzystując imienne ich adresowanie.

Autorzy stron, którzy stosowali ramki w postaci klasycznej, zetknęli się oczywiście z parametrem NAME. Parametr ten pozwalał nadać nazwę ramce, a następnie kierować do niej dokumenty HTML, powołując się na nazwę.

Także i tutaj można wykorzystać ten mechanizm. Wystarczy w definicji ramki podać NAME="jakaśnazwa". Na przykład:

<IFRAME WIDTH=300 HEIGHT=200 NAME="jakaśnazwa" SRC="dokument.htm"></IFRAME>

A teraz możemy zdefiniować odsyłacze do kilku stron, które po kliknięciu będą wczytywać do ramki podane strony. Na przykład:

<IFRAME WIDTH=300 HEIGHT=200 NAME="auto" SRC="car1.htm"></IFRAME>

<A HREF="car1.htm" TARGET="auto">Pickup</A>

<A HREF="car2.htm" TARGET="auto">Minivan</A>

i tak dalej.

Ostatecznie otrzymamy taki oto rezultat:


Oto moja menażeria

Pickup | Minivan | Compact | Sports Car