Autorem strony jest Aktualizacja Powrót do pomocy programu
Paweł Wimmer
[e-poczta] pawel.wimmer@lupus.waw.pl
[klepsydra] 22-VII-1997 [Pajaczek 2.0] Pajaczek 2.0
[zielona kropka][zielona kropka][zielona kropka]

Tworzenie kanału informacyjnego[hand]Uwagi ogólne

Kanały informacyjne to nowy sposób dostarczania informacji na biurko użytkownika. Kanał jest swego rodzaju biuletynem, składającym się z pewnej liczby stron, do których mamy łatwy dostęp za pomocą nowej funkcji przeglądarki Internet Explorer 4, w wersji Preview Release 2.

Czytelnik naszego serwisu może zaabonować kanał informacyjny i przeglądać online lub wczytać na dysk i zająć się lekturą po odłączeniu od Internetu, co zmniejsza rachunki telefoniczne. Kanał informacyjny, sporządzony w zaproponowanym przez Microsoft formacie CDF (Channel Definition Format), automatyzuje szereg operacji i podsuwa czytelnikowi gotową informację, która zmienia się w czasie.

W niniejszym rozdziale przedstawimy sposób sprzygotowania prostego kanału informacyjnego.

[hand]Struktura kanału

Kanał informacyjny składa się z trzech istotnych składników: strony wprowadzającej (Default Introduction Web Page), pliku CDF oraz właściwego serwisu informacyjnego.

Strona wprowadzająca, do której odsyłacz powinien się znajdować w prowadzonej przez nas witrynie internetowej, zawiera informacje o kanale informacyjnym oraz odsyłacz do pliku CDF, za pomocą którego czytelnik może dokonać subskrypcji kanału.

Plik CDF jest zwykłym plikiem tekstowym, który redagujemy przy użyciu stosunkowo prostych poleceń (tagów) pochodzących ze specyfikacji Channel Definition Format.

Właściwy serwis informacyjny to po prostu zestaw stron, które będą abonowane przez czytelnika, i które będzie mógł czytać.

[hand]Tworzenie strony wprowadzającej

Strona wprowadzająca jest zwykłą stroną HTML, informującą o zawartości kanału i zawierającą odsyłacz do pliku CDF. Informacja wstępna może być zredagowana w dowolny sposób, natomiast najistotniejszy jest odsyłacz do CDF, pozwalającego zaabonować kanał.

Jeśli mamy gotowy plik CDF, wystarczy dać do niego odsyłacz, np.:

<a href="plik.cdf">Zaabonuj nasz kanał</a>

Kliknięcie na takim odsyłaczu uruchomi proces subskrypcji, realizowany przez przeglądarkę.


Jeśli ktoś jest ciekaw, jak wygląda to w praktyce, może w tym miejscu zaabonować nasz kanał informacyjny "Wiadomości tygodnia" (jeśli czytelnik jest online, rzecz jasna). Wystarczy kliknąć na tym obrazku:

Wiadomości tygodnia


Uwaga: ponieważ kanały mogą abonować jedynie posiadacze Internet Explorera 4, od wersji Preview Release 2, inni użytkownicy nie mają dostępu do tej funkcji. Gdy posiadacz Navigatora kliknie na takim odsyłaczu, przeglądarka będzie chciała albo otworzyć plik CDF, albo zapisać go na dysku. Aby nie mylić posiadaczy przeglądarek innych niż IE4 Preview 2, Microsoft zaleca wstawienie specjalnego skryptu, którego przykładowa postać wygląda następująco:

<!--- No CDF Support Redirect --->
<a href="niemasz.html" id="IEAnchor">
<script>
currVer = navigator.appVersion;
startMSIE = currVer.indexOf('MSIE ',0);
endMSIE = currVer.indexOf(';',startMSIE + 5)
if ((startMSIE > 0) && (parseFloat(currVer.substring(startMSIE+5, endMSIE)) >= 4.0) && (currVer.substring(startMSIE+5, endMSIE) != '4.0b1'))
{IEAnchor.href="plik.cdf"}
</script>zaabonuj nasz kanał
</a>
<!--- END No CDF Support Redirect --->

Proszę zwrócić uwagę na wyróżnione czerwonym kolorem elementy:
niemasz.html to nazwa strony, na której zamieścimy informację w rodzaju "przykro mi, nie używasz Internet Explorera 4 Preview 2"
plik.cdf to nazwa naszego pliku konfiguracyjnego.
Gdy np. posiadacz Navigatora kliknie na odsyłaczu do CDF, zostanie przeniesiony na stronę "niemasz.html".


[hand]Budowa pliku CDF

Jak wspomniałem wyżej, plik CDF jest plikiem tekstowym, który można utworzyć w najprostszym edytorze tekstów. Microsoft przygotował dla partnerów Platinum specjalny kreator Liburnia, który w prosty i wygodny sposób przeprowadza przez całą procedurę. Wkrótce pojawią się też zapewne odpowiednie narzędzia w edytorach HTML.

Przyjrzyjmy się budowie pliku konfiguracyjnego CDF dla serwisu "Wiadomości tygodnia" w witrynie internetowej Lupusa, przeplatając kod pliku komentarzem.

Proszę od razu zwrócić uwagę na to, że w definicji pliku CDF nie podajemy w ogóle polskich liter, które nie są akceptowane przez przeglądarkę i nie pozwalają uruchomić procesu subskrypcji.

<?XML version="1.0"?>

Deklaracja języka XML (Extensible Markup Language), na którym jest oparty format CDF.

<!DOCTYPE Channel SYSTEM "http://www.w3c.org/Channel.dtd">

Delaracja Document Type Definition dla kanałów informacyjnych

<CHANNEL

Otwarcie pliku konfiguracyjnego, a tym samym kanału.

HREF="http://www.polbox.com.pl/lupus/news/news.html"
BASE="http://www.polbox.com.pl/lupus"
SELF="http://www.polbox.com.pl/lupus/news/news.cdf">

Pierwszy wiersz informuje o adresie strony wprowadzającej kanału. Drugi wiersz podaje punkt bazowy dla wszystkich dokumentów - zazwyczaj jest nim adres całej witryny internetowej. Trzeci wiersz podaje adres pliku konfiguracyjnego CDF.

<TITLE>Wiadomosci tygodnia</TITLE>

Tytuł kanału, który będzie widoczny jako "dymkowa" pomoc nad ikoną kanału i nad folderem kanału w folderze Ulubione (Favourites).

<LOGO HREF="http://www.polbox.com.pl/lupus/news/news.gif" STYLE="IMAGE"/>

Adres obrazka GIF, który będzie ikoną kanału, widoczną w pasku z kanałami. Ikona powinna mieć 80 pikseli szerokości i 32 piksele wysokości. Jeśli nie podamy żadnej ikony, zastosowana zostanie domyślna ikona przeglądarki.

Możemy jeszcze zastosować ikonę o wymiarach 16x16, która będzie widoczna przy nazwie kanału w folderze Ulubione.

<LOGO HREF="http://www.polbox.com.pl/lupus/news/news.ico" STYLE="ICON"/>

<ABSTRACT>Wydawnictwo Lupus jest najwiekszym polskim wydawca czasopism komputerowych. Wiadomosci tygodnia prezentuja informacje o sprzecie, oprogramowaniu i wydarzeniach.</ABSTRACT>

Krótki opis zawartości kanału (jedno-dwa zdania).

<SCHEDULE>
<INTERVALTIME DAY="7"/>
</SCHEDULE>

Terminarz aktualizacji, w którym INTERVALTIME określa "rytm" przesyłania danych do użytkownika. Jeśli pominiemy ten blok, przeglądarka przyjmie domyślny.

<ITEM HREF="http://www.polbox.com.pl/lupus/news/hard.html" Precache="Yes">
<TITLE>Hardware</TITLE>
<ABSTRACT>Informacje o sprzecie</ABSTRACT>
</ITEM>

Definicja pierwszej strony właściwego serwisu informacyjnego - ITEM. Adres internetowy podaje położenie strony. Parametr Precache="Yes" nakazuje cache'ować zawartość strony. TITLE oznacza tytuł, który ukaże się po rozwinięciu zawartości kanału w pasku kanałów. ABSTRACT określa treść "dymkowej" pomocy, widocznej po przesunięciu kursora nad tytuł strony, a także nad tytułem strony w folderze Ulubione.

<ITEM HREF="http://www.polbox.com.pl/lupus/news/soft.html" Precache="Yes">
<TITLE>Software</TITLE>
<ABSTRACT>Informacje o oprogramowaniu</ABSTRACT>
</ITEM>

<ITEM HREF="http://www.polbox.com.pl/lupus/news/inne.html" Precache="Yes">
<TITLE>Inne</TITLE>
<ABSTRACT>Informacje o wydarzeniach</ABSTRACT>
</ITEM>

Definicje pozostałych stron serwisu informacyjnego.

</CHANNEL>

Zamknięcie pliku konfiguracyjnego, a tym samym kanału.

[hand]"Kradziony" kanał informacyjny

Technikę kanału informacyjnego można w prosty sposób wykorzystać do swoich własnych, całkiem już prywatnych celów, sporządzając kanał z "kradzionych" materiałów. Nie jest wcale powiedziane, że musimy sami napisać jakieś teksty, aby móc je wystawić w Internecie. Możemy zbudować lokalny kanał, na swoim własnym dysku, definiując w nim strony z powszechnie dostępnych serwisów. W taki właśnie sposób utworzyłem na swój prywatny użytek kanał zawierający odwołania do stron z opisem nowości w najpopularniejszych serwisach shareware'owych. W analogiczny sposob można zbudować np. kanał sprawdzający nowości w serwisach informacyjnych czasopism online czy cokolwiek innego. Plik konfiguracyjny CDF (i strona wprowadzająca) spokojnie wtedy spoczywa w zasobach naszego komputera.

Jedyna różnica w definicji występuje wtedy na początku definicji pliku CDF, co wygląda na przykład tak:

HREF="file://c:\kanały\shareware.html"
SELF="file://c:\kanaly\shareware.cdf">

W definicjach poszczególnych pozycji kanału (ITEM) wpisujemy adresy interesujących nas stron, np.:

<ITEM HREF="http://www.windows95.com/apps/newapps.html" Precache="Yes">
<TITLE>Windows95.com</TITLE>
<ABSTRACT>Strona z nowosciami w Windows95.com</ABSTRACT>
</ITEM>

W ten sposób nie naruszamy niczyich praw autorskich, gdyż wykorzystujemy taki "prywatny" kanał wyłącznie na swój własny użytek. Oczywiście nie możemy już definiować postaci interesujących nas cudzych stron. Nie mamy także wpływu na częstotliwość ich aktualizacji, więc nasza definicja może się ograniczać do najprostszych poleceń, które pozwolą nam sprawdzać i automatycznie aktualizować kanał.


Na zakończenie warto polecić udanie się do serwisu "Wiadomości Internetowe", prowadzonego przez Jarosława Zielińskiego, w którym na stronie channels można znaleźć obszerne wyjaśnienia na temat kanałów informacyjnych. Warto też zaabonować kanał informacyjny Winter.

Bardziej dociekliwi mogą skorzystać z informacji zawartych na firmowej stronie Microsoftu, w części Site Builder, gdzie znajduje się specyfikacja CDF i wiele informacji źródłowych.

Nieco później uzupełnimy ten rozdział dalszymi informacjami o poleceniach CDF, tym niemniej podany opis całkowicie wystarczy do utworzenia własnego kanału.