Autorem strony jest Aktualizacja Powrót do pomocy programu
Paweł Wimmer
[e-poczta] pawel.wimmer@lupus.waw.pl
[klepsydra] 15-VI-1997 [Pajaczek 2.0] Pajaczek 2.0
[zielona kropka][zielona kropka][zielona kropka]

Licznik trafień


Otrzymuję często listy pytaniami, jak założyć licznik trafień w swoim serwisie internetowym. Udostępnienie odpowiednich skryptów jest oczywiście zadaniem dostawcy internetowego, który powinien poinformować autora serwisu, jak wygląda skrypt - tak właśnie postępuje m.in. Polbox-Free, dający darmowe miejsce na swoim serwerze. Z niewiadomych przyczyn nie zawsze jest to jednak zadanie proste, więc można się posłużyć darmowym licznikiem, dostępnym w jednym z amerykańskich serwisów (tym samym, który udostępnia skrypt mailer).

Uwaga: doszło do mnie kilka sygnałów o wyzerowaniu licznika. Rzadkie zjawisko, ale możliwe!

Wstaw do swojego dokumentu następujący kod:

<img src="http://toolbox.usa1.com/scripts/counter.exe?[width=X]link=A_PAGE[&style=A_STYLE]">

Na przykład:

<img src="http://toolbox.usa1.com/scripts/counter.exe?width=7&link=pawelwimmerhtml&style=o">

da w rezultacie:

Z kolei definicja

<img src="http://toolbox.usa1.com/scripts/counter.exe?width=5&link=pawelwimmerhtml&style=a">

wyświetli taki licznik:

Nawiasów [] nie wpisujemy - oznaczają one, że zawarte w nich argumenty są opcjonalne.

Argumenty:

Argumenty muszą występować w kolejności (width, link, style)

Krótko mówiąc, jesteś gościem strony opisującej licznik.

I jeszcze jedna uwaga: gdy odświeżysz tę stronę, zobaczysz, że wszystkie trzy liczniki uległy zwiększeniu o 3. Oznacza to, przy tym samym identyfikatorze, że rozróżniane są style licznika. Tutaj zastosowaliśmy liczniki z identyfikatorem pawelwimmerhtml, ale w trzech różnych stylach. Takiej przyczyny można się przynajmniej domyślać.

Dostępne style: