Autorem strony jest Aktualizacja Powrót do pomocy programu
Paweł Wimmer
[e-poczta] pawel.wimmer@lupus.waw.pl
[klepsydra] 15-VI-1997 [Pajaczek 2.0] Pajaczek 2.0
[zielona kropka][zielona kropka][zielona kropka]

Wykazy

Uwaga: Jeśli przykład nie odzwierciedla oznakowania, oznacza to, że przeglądarka nie akceptuje danego znacznika[hand]Wykaz nieuporządkowany - służy do sporządzenia wykazu nienumerowanego

<UL>

<LI>Pierwszy punkt

<LI>Drugi punkt

<LI>Trzeci punkt

</UL>

Przykład:


Parametr COMPACT pozwala wyświetlić listę z mniejszą interlinią

<UL COMPACT>

Przykład:


Lista nieuporządkowana może dodatkowo zawierać definicję graficznego symbolu (Netscape)

<UL TYPE=disc>

Przykład:

<UL TYPE=circle> - uwaga: definicja Netscape'a jest błędna

Przykład:

<UL TYPE=square>

Przykład:


Możemy zagnieżdżać kilka poziomów listy nieuporządkowanej

Każdy kolejny, niższy poziom powinien zawierać własną definicję listy i powinien się kończyć jej zamknięciem

<UL>otwarcie listy na pierwszym poziomie

<LI>Punkt 1

<LI>Punkt 2

<UL>otwarcie listy na drugim poziomie

<LI>Podpunkt 2.1

<LI>Podpunkt 2.2

<UL>otwarcie listy na trzecim poziomie

<LI>Podpunkt 2.2.1

<LI>Podpunkt 2.2.2

</UL>zamknięcie listy na trzecim poziomie

</UL>zamknięcie listy na drugim poziomie

<LI>Punkt 3 - kontynuacja punktów pierwszego poziomu

<LI>Punkt 4 - kontynuacja punktów pierwszego poziomu

</UL>zamknięcie całej listy

Przykład:


[hand]Wykaz uporządkowany - służy do sporządzenia wykazu numerowanego

<OL>

<LI>Pierwszy punkt

<LI>Drugi punkt

<LI>Trzeci punkt

</OL>

Przykład:

 1. Pierwszy punkt
 2. Drugi punkt
 3. Trzeci punkt

Parametr COMPACT pozwala wyświetlić listę z mniejszą interlinią

<OL COMPACT>

Przykład:

 1. Pierwszy punkt
 2. Drugi punkt
 3. Trzeci punkt

Parametr START=x pozwala rozpocząć numerowanie listy od x

<OL START=x>

Przykład:

 1. Pierwszy punkt
 2. Drugi punkt
 3. Trzeci punkt

Parametr TYPE=n pozwala określić typ numerowania listy

<OL TYPE=A> numerowanie według wielkich liter

<OL TYPE=a> numerowanie według małych liter

<OL TYPE=I> numerowanie według wielkich liczebników rzymskich

<OL TYPE=i> numerowanie według małych liczebników rzymskich

<OL TYPE=1> numerowanie według liczebników arabskich

Przykład:

 1. Pierwszy punkt
 2. Drugi punkt
 3. Trzeci punkt

Przykład:

 1. Pierwszy punkt
 2. Drugi punkt
 3. Trzeci punkt

Przykład:

 1. Pierwszy punkt
 2. Drugi punkt
 3. Trzeci punkt

Przykład:

 1. Pierwszy punkt
 2. Drugi punkt
 3. Trzeci punkt

Przykład:

 1. Pierwszy punkt
 2. Drugi punkt
 3. Trzeci punkt

Możemy zagnieżdżać kilka poziomów listy uporządkowanej

Każdy kolejny, niższy poziom powinien zawierać własną definicję listy i powinien się kończyć jej zamknięciem

<OL TYPE=n>otwarcie listy na pierwszym poziomie

<LI>Punkt 1

<OL>otwarcie listy na drugim poziomie

<LI>Podpunkt 1.1

<LI>Podpunkt 1.2

</OL>zamknięcie listy na drugim poziomie

<LI>Punkt 2 - kontynuacja punktów pierwszego poziomu

<OL>otwarcie listy na drugim poziomie

<LI>Podpunkt 2.1

<LI>Podpunkt 2.2

</OL>zamknięcie listy na drugim poziomie

</OL>zamknięcie całej listy

Przykład:

 1. Przeglądarki
  1. Netscape Navigator
  2. Microsoft Internet Explorer
  3. NCSA Mosaic
  4. Quarterdeck Internet Suite
  5. Chameleon
  6. NetRunner
  7. Ariadna
  8. Cyberjack
 2. Edytory HTML
  1. HomeSite
  2. Pajączek
  3. Web Designer
  4. WebEdit
  5. CMed
  6. Hot Dog
  7. Internet Assistant
  8. Webber
  9. Home Page Author
  10. Internet Publisher
  11. WebWizard
  12. HotMetal
  13. ReVOL WebWorker

[hand]Menu - służy do tworzenia nieuporządkowanego wykazu, po jednym elemencie w wierszu

<MENU>

<LI>Pierwszy punkt

<LI>Drugi punkt

<LI>Trzeci punkt

</MENU>

Przykład:

 • Punkt pierwszy
 • Punkt drugi
 • Punkt trzeci

 • [hand]Katalog - służy do tworzenia wykazu krótkich pozycji, który można ustawić w kolumnach. Elementy katalogu zawierają do 20 znaków.

  <DIR>

  <LI>Pierwszy punkt <LI>Drugi punkt

  <LI>Trzeci punkt <LI>Czwarty punkt

  </DIR>

  Przykład:

 • A-H
 • I-M
 • N-R
 • S-Z

 • Parametr TYPE=abc pozwala zastosować wybrany znacznik graficzny

  <DIR TYPE=square></DIR>

  Przykład:
 • A-H
 • I-M
 • N-R
 • S-Z
 • Uwaga: żadna przeglądarka nie interpretuje poprawnie poleceń <MENU> i <DIR>, a autorzy podręczników zalecają ich pomijanie


  [hand]Lista definicyjna - służy do tworzenia definicji terminów, a także do tworzenia tematycznie pokrewnych grup akapitów

  <DL> początek listy definicyjnej

  <DT> pierwszy termin

  <DD> wyjaśnienie pierwszego terminu

  <DT> drugi termin

  <DD> wyjaśnienie drugiego terminu

  </DL> koniec listy definicyjnej

  Polecenie DT powinno się znaleźć bezpośrednio za otwierającym tagiem DL.

  Przykład:

  Wyjaśnienie terminów
  Volapük
  język międzynarodowy utworzony w roku 1868 przez niemieckiego duchownego Martina Schleyera
  Esperanto
  język międzynarodowy zapoczątkowany w 1887 roku przez polskiego okulistę Ludwika Zamenhofa
  Interlingua
  język międzynarodowy zaprojektowany w latach 1924-1950 przez międzynarodową grupę lingwistów

  Źródła:
  1. Włodzimierz Macewicz "Język składu dokumentu hipertekstowego", Wydawnictwo Mikom, Warszawa 1996
  2. Stephen Le Hunte "HTML Reference Library", plik Helpu dla Windows 3.1 i 95
  3. Ian Graham "HTML Sourcebook. A Complete Guide to HTML 3.0", New York 1996
  4. Hot Dog Professional, plik Helpu
  5. Rafał Wiosna "Każdy chce mieć własną stronę", cykl publikacji w numerach 26/95, 3/96 dwutygodnika PCkurier