Strona główna

pan upwnozpttz

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk,  Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności zapraszają na

XLIII Sesję Naukową Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk

„ŻYWNOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI”

pod patronatem

JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. Tadeusza Trziszki

Wrocław, 4-5 lipca 2017 r.


XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk „ŻYWNOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI” jest współfinsowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego