Wszelkie pytania związane z działalnością Oddziału Wrocławskiego PTTŻ prosimy kierować na adres: pttz_ow@wnoz.up.wroc.pl
lub bezpośrednio do członków Zarządu: 
Prezes: Dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska, prof. UP Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. J. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław, tel.: 71 320 77 64 e-mail: joanna.kawa-rygielska@wnoz.up.wroc.pl Z-ca Prezesa: Dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Komandorska 118/120, 53-345, Wrocław, tel.: 71 36 80 257, 71 36 80 872 e-mail: malgorzata.krzywonos@ue.wroc.pl Sekretarz: Dr inż. Radosław Spychaj tel.: 71 320 77 13 e-mail: radoslaw.spychaj@.up.wroc.pl Skarbnik: Dr inż. Małgorzata Korzeniowska tel.: 71 320 77 74 e-mail: malgorzata.korzeniowska@up.wroc.pl