Zarząd Oddziału:


Prezes


Dr hab. inż. Joanna Kawa–Rygielska, prof. UP

Z-ca Prezesa


Dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE

Sekretarz


Dr inż. Radosław Spychaj

Skarbnik


Dr inż. Małgorzata Korzeniowska

Członkowie:


Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita
Dr inż. Elżbieta Gąsiorek
Dr inż. Piotr Juszczyk

Komisja Rewizyjna:


Przewodnicząca


Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska prof. UP

Członkowie


Dr inż. Daniel Borowiak
Mgr inż. Ewa Walaszczyk