Stypendium na studia magisterskie w Bordeaux

Do 11 maja można składać zgłoszenia na studia magisterskie w Bordeaux na kierunku nanotechnologie i mikrobiologia dla absolwentów Wydzialu Nauk o Żywności.
Język wykładowy angielski. Studia rozpoczynają się we wrześniu 2011 roku i trwają do czerwca 2012. Na okres studiów student otrzymuje stypendium w wysokości 5000 euro.

Szczegóły dotyczące składania wniosków można znaleźć na stronie: http://www.up.wroc.pl/p/ogloszenia/2011/enscbp_jddaward2011.pdf

Natomiast z tematyką organizowanych studiów można zapoznać się na stronie: http://www.up.wroc.pl/p/ogloszenia/2011/enscbp_msc_micronanotechnology.pdf