Zaproszenie – MIKROBIOT 2011, Łódź 22-23.10.2011

Oto zaproszenie na MIKROBIOT czyli konferencję naukową „Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i  Ochronie Środowiska”, która odbędzie się w październiku b.r w Łodzi.

Organizatorzy konferencji naukowej „Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska” mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na drugą edycję spotkania, które odbędzie się w dniach 22-23 października 2011 roku,  w gmachu Wydziału BiOŚ UŁ.  Konferencja adresowana  jest  zarówno do studentów ostatnich lat studiów jak i początkujących badaczy zainteresowanych mikrobiologią, immunologią, biotechnologią, medycyną przedkliniczną i weterynaryjną.

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Pierwsza edycja konferencji, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Gościliśmy ponad 200 uczestników reprezentujących większość polskich uczelni o profilu biologicznym i medycznym.
W tym roku liczymy na podobną frekwencję i równie wysoki poziom obrad. Opłata konferencyjna w wysokości 50 zł obejmuje wstęp na obrady, posiłki, udział w przerwach kawowych, materiały zjazdowe oraz udział w imprezie integracyjnej.

Zachęcamy do zgłaszania streszczeń przygotowanych na bazie prac magisterskich, prezentację częściowych wyników prac doktorskich oraz projektów kół naukowych. Konferencja ma na celu wymianę myśli i problemów badawczych oraz nawiązanie kontaktów osobistych między studentami kierunków biologicznych i medycznych reprezentujących Uczelnie Wyższe Polski.

Więcej informacji na temat konferencji  znajdą Państwo na stronie internetowej www.mikrostudent.pl

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

    prof. dr hab. Barbara Różalska

Streptokoki kontra kobiety cięzarne

Nowe badania wykonane przez naukowców z The University of Texas Medical School w Houston mogą pomóc ekspertom zadecydować czy kontynuować obecnie stosowaną praktykę ponownego badania kobiet w drugiej ciąży w kierunku infekcji bakteryjnej wywołanej streptokokami grupy B w przypadku, gdy poprzednie testy okazały się być pozytywne.

Streptokoki grupy B (GBS – Group B Streptococcus) wywołują rodzaj infekcji bakteryjnej, która jest nieszkodliwa dla nosiciela ale w niektórych przypadkach może być śmiertelna dla noworodka przechodzącego przy narodzinach przez kanał rodny matki. GBS są obecne w pochwie i końcowych odcinkach jelit u 10-30% dorosłych kobiet. GBS nie jest chorobą przenoszoną płciowo – kobiety, u których stwierdzono GBS określa się terminem „skolonizowane”. 

Wyniki badań opublikowane 1 sierpnia 2008 w Obstetrics and Gynecology zawierają dane dotyczące ponad 5000 kobiet zamieszkujących na obszarze Houston, które urodziły dzieci w latach 2003-2004. Spośród tych kobiet 418 rodziło w sposób naturalny swoje drugie lub kolejne dziecko i wynik testu na GBS był w przypadku tych kobiet pozytywny. Na podstawie tych badań stwierdzono, że ryzyko nosicielstwa GBS u tych kobiet podczas drugiej ciąży wynosiło 53%. Dalsze badania prowadzi się w celu stwierdzenia dlaczego niektóre kobiety są kolonizowane przez GBS a niektóre nie.

Obecne wytyczne CDC (Centers for Disease Control and Prevention) i ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) określają, że ponieważ kolonizacja bakteriami jest różna w kolejnych ciążach to kobiety powinny być badane podczas każdej z ciąż. Przeprowadzane badanie miało przedstawić wyniki dotyczące opłacalności każdorazowego badania kobiet w ciąży.

Chociaż GBS nie są szkodliwe dla matki, mogą być zabójcze dla dziecka, które przyszło na świat w sposób naturalny. Objawy występują zazwyczaj w kilka godzin po urodzeniu. Mogą to być trudności z oddychaniem, problemy z sercem, nerkami i układem pokarmowym, ciśnieniem krwi, a także sepsa, zapalenie płuc czy opon mózgowych. Niektórymi z czynników, które zwiększają ryzyko przeniesienia GBS z matki na dziecko są poród przed 37 tygodniem ciąży, przerwanie błony owodniowej 18 godzin przed porodem, gorączka porodowa, infekcje układu moczowego podczas ciąży spowodowane przez GBS oraz poprzednie dziecko z GBS. CDC zaleca badanie w kierunku GBS wszystkich kobiet ciężarnych. Badanie (w postaci pobrania wymazu) jest wykonywane pomiędzy 35 a 37 tygodniem ciąży. Jeśli wynik przyszłej matki jest pozytywny podaje się jej dożylnie antybiotyki podczas porodu by chronić noworodka.

Według CDC jedno na 100-200 niemowląt, których matki są nosicielami streptokoków grupy B, bez antybiotyków będą miały oznaki infekcji GBS.
Jeśli nie ma danych odnośnie nosicielstwa GBS u matki w momencie porodu zaleca się podawanie dożylnie antybiotyków, a proponowanym antybiotykiem jest penicylina.

Źródło: EurekAler