Dni Przyrodników 2012

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego, a także mieszkańcy Wrocławia pojawili się w sobotę w ogrodach pałacu w Pawłowicach. Mimo niesprzyjającej aury uczestników spotkania nie opuszczał dobry humor. Dzięki swojej obecności na jarmarku mieli możliwość wyboru bogatej oferty drzewek sadowniczych i ozdobnych, krzewów i traw rabatowych, którą przygotowali uczestniczący w kiermaszach wystawcy. Była okazja do degustacji wyrobów wędliniarskich, przetworów owocowych, miodów, nalewek i soków, a także wypróbowania oleju lnianego tłoczonego w jednym z namiotów. Na kiermaszu książek Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego można było kupić nowości wydawnicze i uczelniane gadżety reklamowe.

VIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XX Sejmik SKN

Uniwersytet Przyrodniczy był organizatorem VIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych oraz XX Sejmiku SKN.

Studenci z Pragi, Brna, Czeskich Budziejowic, Nowego Sadu, Keszthey, Kołomyi i Kijowa oraz z ośmiu polskich uczelni uczestniczyli w obradach w ramach pięciu sekcji: biologii i hodowli zwierząt, medycyny weterynaryjnej, rolniczej, technicznej i techniczno-rolniczej oraz technologii żywności i żywienia człowieka. W konferencji udział wzięło ponad 350 osób, w tym 230 z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zgłoszono 175 prac, studenci z uczelni zagranicznych wygłosili 15 referatów.

Członkowie SKN Biotechnologów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wygłosili dwa referaty w sekcji biotechnologicznej, oraz przygotowali pięć posterów w tym jeden autorstwa Justyny Szelepajło i Aleksandry Ruckiej pt. „Enzymy lityczne Trichoderma hamatum C1″ został nagrodzony wyróżnieniem.