XLI Ogólnopolska Szkoła Chemii

W dniach 8-12 lisopada 2014r. SKN Biotechnologów wziął udział w jesiennej konferencji organizowanej przez koło naukowe chemików ,,Jeż” z Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem przewodnim XLI Ogólnopolskiej Szkoły Chemii było hasło ,,W Sieci Chemii” podkreślające cel naszego spotkania – inicjację współpracy naukowej oraz budowanie sieci kontaktów. W konferencji wzięło udział 106 osób w tym 97 członków kół naukowych z uczelni w Rzeszowie, Białymstoku, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Kielc, Toruniu i Wrocławiu. Swoją obecnością zaszczycili nas: Prof. dr hab Anna Trzeciak, Prof. dr hab Henryk Kozłowski, Prof. dr hab Lechosław Lotos-Grażyński oraz Dr hab Kazimierz Orzechowski, prof. UWr. XLI Ogólnopolska Szkoła Chemii ,, w sieci chemii” rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym pt ,, Metale i wybrane problemy współczesnej chemii medycznej”, wygłoszonym przez prof. dr hab Henryka Kozłowskiego. Podczas spotkań dzieliliśmy się wiedzą oraz wynikami prowadzonych badań. Sesje referatowe zostały podzielone na następujące działy tematyczne: Chemia Organiczna, Chemia Nieorganiczna, Chemia Fizyczna, Chemia Teoretyczna oraz Analityczna. W konferencji wzięli udział następujący przedstawiciele SKN Biotechnologów:
– Marta Domżał ,, Próba zwiększenia wydajności hydrolitycznej wybranych szczepów Trichoderma metodą hybrydyzacji”
-Monika Falkowska ,, Izolacja bakteriofagów ze środowiska człowieka”
-Aleksandra Jura ,, Biosurfaktanty”
-Robert Rosłan ,, Wybrane metody syntezy biologicznie aktywnych fosfolipidów”.
XLI Ogólnopolska Szkoła Chemii umożliwiła nam zaprezentowanie działalności naszego koła naukowego, a tym samym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na tle innych uczelni w Polsce. Pozwoliła nam poznać innych pasjonatów chemii a także przedstawicieli różnych firm.

988836_768420873205493_2640711459512762814_n

1609969_768424589871788_6347481983327165243_n

10363603_768424196538494_6248837277582984948_n

10384278_768421923205388_62666489212772230_n

10390897_768421329872114_2016771792304814097_n