Opiekun

Opiekun SKN:
dr  inż. Michał Piegza

Zastępca Opiekuna SKN:
dr inż. Piotr Juszczyk

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
telefon: (71) 320 77 37
Email: Michal.Piegza@upwr.edu.pl

Opiekunowie sekcji:
Biotechnologii: dr inż. Wojciech Łaba
Wojciech.Laba@upwr.edu.pl

Mikrobiologii ogólnej i żywności: dr inż. Piotr Juszczyk Piotr.Juszczyk@upwr.edu.pl

Biologii Molekularnej: dr hab. inż. Zbigniew Lazar
Zbigniew.Lazar@upwr.edu.pl

Biochemii: dr inż. Anna Kancelista
Anna.Kancelista@upwr.edu.pl