Projekty

Wioletta Barszcz, Jacek Łyczko, Paweł Michalak

Wpływ suplementów diety, przyspieszających przyrost masy mięśniowej oraz produkcję energii, na mikroorganizmy.

Monika Falkowska, Marta Ochocka

Charakterystyka bakteriofagów wyizolowanych ze środowiska człowieka.

Filip Dąbrowski, Kacper Grochla, Tadeusz Witkowski

Izolacja organizmów proteolitycznych ze zmywaków kuchennych.

Monika Falkowska, Marta Ochocka

Zastosowanie bakteriofagów w weterynarii.

Projekt ogólny

Analiza mikrobiologiczna produktów żywnościowych i powietrza.

Projekt ogólny

Hydrolazy grzybowe o istotnym znaczeniu środowiskowym.

Marta Domżał,  Katrzyna Chmura:

Hydrolazy Trichoderma o potencjalnym znaczeniu przemysłowym. 

Dawid Szkudlarek, Aleksandra Jura:

Biosynteza surfaktantów

Robert Rosłan:

Badanie wzrostu bakterii mlekowych kultur jogurtowych w warunkach domowych 

Monika Falkowska, Marta Ochocka, Joanna Neuberg:

Izolacja bakteriofagów ze środowiska