Dziekanat

Szanowni Państwo Studenci,

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności jest czynny w godzinach od 9:00-15:00.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa prosimy o załatwianie spraw drogą mailową lub telefoniczną.

Jednocześnie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.)

Legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu  są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności (art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

 

Dziekan

Wydziału Biotechnologii  Nauk o Żywności


ul. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław

fax. 071 320 7744

email: dziekanat.wnoz@upwr.edu.pl


Pracownicy dziekanatu

Kierownik:

Sosicka Grażyna, mgr inż.

Informujemy, że kierownik dziekanatu nie ma możliwości łączenia rozmów. Bezpośrednie numery telefonów pracowników dziekanatu znajdują się poniżej.

tel. 071 320 7742, pok. 028
Równicka Beata, mgr, z-ca kierownika dziekanatu
tel. 071 320 7746, pok. 030
Ficoń Dorota, st. referent tel. 071 320 7745, pok. 030
Jankowiak Katarzyna, referent tel. 071 320 7747, pok. 031
Skalczuk Monika, mgr, sam. referent, tel. 071 320 7748, pok. 031
Gradka Monika, mgr inż., sam. referent tel. 071 320 7747, pok. 031
dr inż. Mirosław Żmijewski tel. 071 320 7745, pok. 030
mgr Katarzyna Majkrzak tel. 071 320 7747, pok. 031

Godziny otwarcia dziekanatu:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9.00–15.00
 • środa – nieczynny

  Studia stacjonarne:

 • kierunek biotechnologia
  osoba prowadząca tok studiów: mgr Beata Równicka
  tel. 71 320 7746, pokój nr 030
 • kierunek żywienie człowieka i dietetyka
  osoby prowadzące tok studiów:
  studia 1 stopnia – mgr Katarzyna Majkrzak
  tel. 71 320 7747, pokój nr 031
  studia 2 stopnia – mgr Beata Równicka
  tel. 71 320 7746, pokój nr 030
 • kierunek technologia żywności i żywienie człowieka
  osoby prowadzące tok studiów:
  studia 1 stopnia – mgr Monika Skalczuk,
  studia 2 stopnia – Katarzyna Jankowiak
  tel. 71 320 7747, 71 3205 7748, pokój nr 031
 • kierunek żywienie człowieka
  osoba prowadząca tok studiów: mgr Katarzyna Majkrzak
  tel. 71 320 7747, pokój nr 031
 • kierunek zarządzanie jakością i analiza żywności
  osoby prowadzące tok studiów:
  studia 1 stopnia: Dorota Ficoń
  tel. 71 320 7745, pokój nr 030
  studia 2 stopnia: Katarzyna Jankowiak
  tel. 71 320 7747, pokój nr 031
 • kierunek technologia i organizacja gastronomii
  osoby prowadzące tok studiów:
  studia 1 stopnia: dr inż. Mirosław Żmijewski
  tel. 71 320 7746, pokój nr 030

 

Praktyki studenckie:

dr inż. Mirosław Żmijewski, st. spec. ds. praktyk studenckich
tel. 71 320 7745, pokój nr 030

Sprawy socjalne studentów (stypendia, zapomogi):

Dorota Ficoń,
tel. 71 320 7745, pokój nr 030

Studia doktoranckie w zakresie:

 • biotechnologii
 • technologii żywności i żywienia

mgr Beata Równicka,
tel. 71 320 7746, pokój nr 030


Konsultacje prodziekanów ds studenckich

dr hab. inż. Barbara Żarowska (kierunki: Biotechnologia, Żywienie człowieka, Żywienie człowieka i dietetyka, Technologia i organizacja gastronomii)
poniedziałek    9:00 – 11:00
wtorek              9:00 – 12:00
piątek               9:00 – 12:00

dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, prof. nadzw. (kierunki: Technologia żywności i żywienie człowieka, Zarządzanie jakością i analiza żywności)
poniedziałek 09:00 – 11:00
wtorek               13:00 – 15:00
czwartek            09:00 – 10:00