Wydziałowa Pracownia Komputerowa

Wydziałowa Pracownia Komputerowa działa od 2011 roku. Pierwotnie pod nazwą „Pracownia zastosowań informatyki w technologii żywności” została utworzona w strukturze Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Obecnie pracownia jest jednostką wydziałową.

Znajduje się na I piętrze budynku Centrum Nauk o Żywieniu i Żywności w salach 128 oraz 129.

W pracowni prowadzone są zajęcia dydaktyczne z Technologii informacyjnych oraz z Informatyki stosowanej.

Pracownia służy również pomocą przy:

  • wykonywaniu obliczeń statystycznych przy użyciu programu Statistica
  • analizie cyfrowej obrazów (zwykłych jak również mikroskopowych) – obliczanie powierzchni oraz wymiarów obiektów, zliczanie obiektów, analiza kolorystyczna – przy użyciu programu ImageJ
  • tworzeniu skryptów obliczeniowych w arkuszach obliczeniowych
  • tworzeniu oprogramowania
  • tworzeniu aplikacji webowych
  • tworzeniu i obsłudze lokalnych oraz sieciowych baz danych
  • tworzeniu i administracji witrynami wydziałowymi zamieszczonymi na serwerze WNOZ